forskning

Olika potensgrad av stamceller

publiceras på Posted in Forskning

Stamceller är icke-specialiserade celler som finns i flercelliga organismer. Det finns två egenskaper som definierar stamcellen och det ena är att stamcellen har oändlig potential till celldelningar, men kan samtidigt behålla dottercellerna odifferentierade. De har även kapacitet att mogna ut till en eller flera olika celltyper. I embryon ger stamceller upphov till alla vävnader i det blivande fostret och i vuxna individer utför stamceller ett reparationssystem för att ersätta skadade celler. Potensgraden anger till vilken grad stamcellen kan differentiera.

Totipotenta stamceller

Totipotenta stamceller är den mest generella typen av stamceller och de kan utvecklas till kroppens alla celltyper. Det är dessa som utvecklar en ny individ och finns i det nybefruktade ägget ända tills de kommer till blastocystadiet, 5-7 dygn efter befruktningen. Enäggstvillingar är resultatet av att ett embryo med totipotenta stamceller har delats i det allra första stadiet och då bildat två genetiskt identiska individer. Det är här man hittar de mest ursprungliga av stamceller.

Pluripotenta stamceller

Pluripotenta stamceller är celler som kan utvecklas till flera av kroppens celltyper, men kan däremot inte ge upphov till en ny individ. Denna typen av celler finns i embryon som är någon vecka gamla då några celler har bildat ett yttre skal som omger en inre cellgrupp. Pluripotenta stamceller finns också i blivande könsceller hos fostret.

Totipotenta och pluripotenta stamceller kallas även embryonala stamceller.

Multipotenta stamceller

Multipotenta stamceller är den minst generella typen av stamceller. De är specialiserade på celler till ett visst organ eller viss vävnad. Dessa kan utvecklas till alla sorters celler som hör hemma i respektive organ. Exempel på multipotenta stamceller är blodstamceller som kan bilda alla typer av blodceller. Multipotenta stamceller kallas även adulta stamceller.

Unipotenta stamceller

De unipotenta stamcellerna utvecklas från multipotenta stamceller och dessa finns i vuxna vävnader. De har den potensgrad med minst differentieringspotential hos stamceller och kan endast differentieras till en enda celltyp. Dock är förmågan till självförnyelse densamma, vilket innebär att de har en stor terapeutisk potential och behandling av hudskador är kanske dess allra största fördel. Den här metoden är framträdande när det gäller brännskador och kan minska smärtan för patienten. Vid denna behandling är det också väldigt liten risk för att cellerna genererar fel typ av cell vid användning eftersom dessa endast kan bilda en typ. 

Inducerade pluripotenta stamceller

År 2006 gjorde japanska forskare en fantastisk upptäckt eftersom de kom på ett sätt att backa en cells utveckling från färdig hudcell tillbaka till stamcellsstadiet genom att överföra generna för fyra proteiner. På detta sättet kan man sedan styra om dessa till helt andra celltyper. Man har stora förhoppningar när det gäller detta, eftersom dessa omstyrda celler förhoppningsvis ska kunna användas i behandling av olika sjukdomstillstånd där patientens egna celler inte fungerar, som till exempel vid Parkinsons sjukdom eller vid diabetes.

Cancerstamceller

Teorin om cancerstamceller uppkom för några år sedan och har blivit allt mer accepterad. När en stamcell delar sig bildas en kopia av stamcellen och en ny specialiserad cell. Om stamcellen genomgår en mutation eller förändring, sprids denna vidare, dels till kopian och dels till dottercellen. Stamceller som odlas i laboratorium och som har obegränsad förmåga att dela sig brukar kallas stamcellslinje. Läs mer här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *