nedsatt horsel

Har jag nedsatt hörsel?

publiceras på Posted in Hälsa

”Har jag nedsatt hörsel?”. Detta är en fråga som man inte alltid själv kan svara på. Det är först en audionom som kan ge ett exakt svar om huruvida man har hörselnedsättning eller inte, och hur svår hörselskadan är. Det finns dock ett par exempel i vardagen som kan vara tecken på att ens hörsel inte fungerar såsom den bör göra. Nedan finns några av dessa exempel.

  • När man ser på TV eller lyssnar på radio är man tvungen att vrida upp ljudet mer och mer. Familj och vänner har kanske till och med sagt någonting i stil med: Skruva ner. Varför har du det så högt?
  • Man försöker numera att hålla sig borta från evenemang som man tidigare brukade vilja ta del av, och detta på grund av oron över att man inte kommer att kunna hänga med i konversationerna då hörseln begränsar en.
  • Man tvingas mer och mer att be andra om att upprepa vad de sa.
  • Man tittar ofta på folks läppar när de talar för att lättare kunna uppfatta vad de säger.
  • Man har stora svårigheter när det kommer till att förstå andra i en grupp där flera talar samtidigt.
  • Man har stora svårigheter när det kommer till att förstå andra i situationer där omgivningen är relativt högljudd och bullrig.

Dessa kan vara tecken på att man bör undergå ett hörseltest för att ta reda på hur väl ens hörsel egentligen fungerar. Det är ingen god idé att skjuta fram detta och hoppas på det bästa. Att inte få en hörapparat om man är i behov av detta kan få långvariga konsekvenser och svårigheter framöver. Vilka är då dessa konsekvenser? Inledningsvis är det många ljud som man inte längre uppfattar när man har nedsatt hörsel. Om man då väntar en lång tid innan man införskaffar en hörselapparat kan det vara väldigt svårt för hjärnan att vänja sig och anpassa sig vid dessa ljud igen. För det andra har forskare även sett ett mönster när det kommer till personer med demens och personer som har obehandlad hörselnedsättning. Man vet ännu inte varför detta är fallet, men det man vet är att äldre personer löper en större risk att drabbas av demens om de har hörselnedsättning som inte har blivit behandlat. Den här behandlingen kan vara någonting så enkelt som att endast skaffa en hörselapparat.

Avslutningsvis kan ens mentala välmående stå på spel om man struntar i behandling. Såsom tidigare nämnt kan ju nämligen hörselnedsättning leda till oro, stress, en känsla av utanförskap, irritation, ilska och mycket mer. Allt detta kan i sin tur omvandlas till depression som verkligen sliter på ens psyke. Om man känner att man inte hänger med och på så sätt blir frustrerad är det svårt att vara så lycklig som man förtjänar att vara. Därför ska man alltid se till så att man undergår ett hörseltest om man känner sig besvärad under vardagen på grund av att man inte hör så bra som man skulle vilja. Att få hjälp och potentiellt införskaffa en hörapparat kan göra under.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *